Archivo de la etiqueta: manifest

Ens tallen les ales. El Disseny Gràfic a l’Escola Massana en perill

El Consorci d’Educació de Barcelona, entitat que té assignada la gestió de l’Escola Massana, ens ha denegat la possibilitat d’impartir dos cicles de Disseny gràfic, el de Gràfica Impresa i el de Gràfica Interactiva, tal com ho havíem sol·licitat des del Departament de Comunicació Visual de l’Escola Massana, i ens deixa únicament la possibilitat de fer-ne un dels dos.

Evolució de la professió
No s’escapa a ningú que la realitat professional del disseny gràfic està evolucionant ràpidament. Noves tecnologies, nous suports i noves aplicacions han marcat durant darrers anys els llocs i el com de les comunicacions gràfiques. El nostre territori està en una evolució constant. A la tradicional activitat dels dissenyadors, més lligada a les arts gràfiques, com el disseny editorial, els diaris i revistes, els fulletons, els cartells, el packaging i altres materials gràfics bàsicament sobre paper, s’hi han afegit les noves tecnologies digitals i els nous suports de la comunicació visual: la web, els ebooks, les tauletes, els telèfons mòbils i multitud d’aparells interactius, sobre suport pantalla de diverses característiques.

En aquests moments la majoria de professionals han de passar quotidianament d’un camp a l’altre ja que hi ha molt poques feines que es desenvolupin en un de sol. La imatge corporativa d’una entitat o empresa comporta els suports tradicionals: targes, papers, retolació d’establiments i vehicles, etc., però també la pàgina web, el posicionament a la xarxa etc.; diaris i revistes, amb la seva versió paper i la seva versió web; campanyes anunciant productes i esdeveniments diversos amb els seus materials tradicionals, opis, banderoles, fulletons i alhora els nous, web, banners, missatges als mòbils, posicionaments a les xarxes socials, etc. Podríem seguir amb molts altres exemples, que ens dibuixen cada cop més un professional que no té barreres entre els mitjans. A més a més, la tecnologia, els programes més utilitzats en el món del Disseny Gràfic, està evolucionant cap a servir aquest tipus de professional, és a dir, en molts casos amb el mateix programa es creen les solucions per als diversos suports i tecnologies.

Imprimir

El Disseny Gràfic a l’Escola Massana
Des de la fundació dels estudis de Plàstica Publicitària a l’Escola Massana, el curs 1960 – 61, reconvertits pocs anys després en l’especialitat de Disseny Gràfic, han estat marcats per una voluntat de col·locar-se com una baula més en l’evolució del grafisme en el nostre país. La nostra opció sempre ha estat la de respectar la tradició i els vells coneixements i alhora apostar per la renovació, la investigació i el futur. La suma d’aquestes experiències creiem que és l’única manera que permet educar professionals responsables i competents.

Hem format centenars de dissenyadors gràfics que estan funcionant competentment en el mercat; hem estat una de les escoles que ha fornit el país de bons professionals que han situat el Disseny de casa nostra a un gran nivell de qualitat. Els nostres exalumnes treballen en empreses, estudis propis, guanyen concursos, fan col·laboracions internacionals amb excel·lents resultats.

Els darrers anys hem estat impartint el Cicle Formatiu Superior de Gràfica Publicitària. Per tal d’adaptar-nos a l’evolució del mercat hem adequat els continguts, tant com la legalitat ens permetia, a un ensenyament global del disseny gràfic, sense barreres conceptuals ni tecnològiques que, com ja hem dit, no es donen a la realitat.

Només com exemple, esmentarem alguns dels temes dels projectes finals presentats pels nostres alumnes durant els darrers anys: dos projectes de imatges i interfícies per a videojocs; la imatge per a un canal de televisió temàtic sobre cine (imatge en moviment, cortinetes, etc. i aplicació web); projectes editorials (revistes) combinant el disseny sobre paper amb la web; una web que inclou un programa de realització d’infografies a partir de les bases de dades de la onu; diverses imatges corporatives d’empreses amb els materials tradicionals sobre paper, pantalla, web i posicionament en xarxes socials; disseny d’exposicions, amb el materials tradicionals (plafons, programes de mà, etc.) i l’aplicació en pantalla, web o altres interactius; una guia turística de Barcelona amb pantalles interactives; a més a més de tots els tipus de treball sobre suports tradicionals.

Com es pot veure treballem contemplant la globalitat del que s’entén per disseny gràfic sense establir falses separacions entre el que són suports i mitjans tradicionals i les noves tecnologies.

El Disseny Gràfic en els cicles formatius superiors
El Disseny Gràfic mai ha estat ben encaixat en les definicions legals que regulen els cicles Formatius Superiors. En primer lloc, perquè són uns estudis massa curts i, en segon lloc, perquè presenten unes definicions professionals allunyades de la realitat.

La reforma actual dels cicles, que plantejava la desaparició de la denominació Gràfica Publicitària, ens va semblar, deixant de banda altres aspectes i consideracions, que podia servir per racionalitzar la qüestió. Malgrat que sempre hem pensat que aquesta excessiva parcel·lació no s’ajusta a la situació de l’activitat professional, en veure que es desplegaven diverses possibilitats: gràfica impresa, audiovisual, interactiva, etc., vam creure en la possibilitat de millorar l’organització d’aquests estudis i alhora adequar-los a l’evolució tecnològica que viu la professió, sumant el que segurament mai s’hauria d’haver separat.

Per tal de col·locar-nos bé en aquesta tessitura, el departament de Comunicació Visual de l’Escola Massana vam sol·licitar impartir dos d’aquests cicles: Gràfica Impresa i Gràfica Interactiva, ja que crèiem que entre aquests dos es pot cobrir bastant el que de debò hi ha en el nostre camp. Pensem que es pot oferir una formació més completa a aquells alumnes que optin per fer els dos cicles, aprofitant la possibilitat de convalidacions de les assignatures comunes entre tots dos i, a més a més, s’obre la possibilitat de plantejar exercicis i investigacions coordinades i compartides entre els dos camps que, de fet, és el que passa en la realitat de la comunicació visual, on, com ja hem dit, sovint no hi ha fronteres entre el treball en diverses tecnologies i suports.

La resposta del Consorci d’Educació de Barcelona
Des del Consorci d’Educació de Barcelona se’ns nega la possibilitat de créixer amb aquesta opció de dos cicles, i se’ns obliga a fer-ne només un. Com a escola pública amb vocació de futur i de servei a la nostra societat pensem que aquest plantejament ens desfà tota l’estratègia de creixement cap al futur i tota la nostra aposta pedagògica, i que ens aboca a una situació des de la qual no creiem que puguem oferir una educació completa en el camp del disseny gràfic.

A més a més, no ens permetrà ser competitius en el mercat de les escoles, ja que les privades del nostre entorn, de ben segur, no desaprofitaran pas aquesta oportunitat.

És xocant aquesta actitud en un moment en què se senten tantes veus alabant l’emprenedoria, en què es necessiten accions imaginatives, apostes cap a les noves tecnologies i sinèrgies entre diverses actituds creatives.

A nosaltres no ens deixen ser emprenedors, després diran que ja se sap, que l’escola pública no es renova, que els treballadors públics no aposten per les noves iniciatives, etc. etc.

Demanda de suport
Demanem als companys professionals de la Comunicació Visual en tots els camps, exalumnes, professors d’altres escoles, amics de l’Escola Massana i de l’ensenyament públic en general el vostre recolzament.

Us agrairíem que ens tornéssiu aquest escrit amb el vostre suport i adhesió per tal de fer canviar la decisió presa pel Consorci.