Empatia i Creativitat. Dissenyar recursos generadors de solucions

(CAT)
Una nova sessió d’ADGTalk (on line) en la que Ramón Soler voluntari de Creu Roja i director creatiu a l’estudi Buenaventura, ens parlarà del disseny i l’execució d’un model d’èxit en l’atenció a la infància en risc d’exclusió i les seves famílies (Centre Social i Atenció a la Infància El Pinar. Loja, Granada).

L’acompanyaran Verònica Fuerte (Hey), Cristina Sardá i Javier Jaén per compartir la seva experiència i reflexions fruit de la seva participació en “La Creatividad al Principio”, una iniciativa de Creu Roja que neix a El Pinar i on la creativitat és el mitjà que permet empoderar i generar un impacte positiu en la infància més vulnerable.

L’escenari que ens deixa la crisi de la Covid-19 ens empeny, més encara, a posar en valor la capacitat dels professionals del disseny per activar el potencial de la creativitat com a eina transformadora de la societat.

Dijous 4 de juny
A les 19:00 h

Inscripcions aquí

 

Empatia_creatividad_3

 

Empatía y Creatividad. Diseñar recursos generadores de solución

(CAST)
Una nueva sesión de ADGTalk (online) en la que Ramón Soler, voluntario de Cruz Roja y director creativo en el estudio Buenaventura, hablará del diseño y la ejecución de un modelo de éxito en la atención a la infancia en riesgo de exclusión y sus familias (Centro Social y Atención a la Infancia El Pinar. Loja, Granada).

Le acompañarán Verònica Fuerte (Hey), Cristina Sardá y Javier Jaén para compartir su experiencia y reflexiones fruto de su participación en “La Creatividad al Principio”, una iniciativa de Cruz Roja que nace en El Pinar y donde la creatividad es el medio que permite empoderar y generar un impacto positivo en la infancia más vulnerable.

El escenario que nos deja la crisis de la Covid-19 nos empuja, más si cabe, a poner en valor la capacidad de los profesionales del diseño para activar el potencial de la creatividad como herramienta transformadora de la sociedad.

Jueves 4 de junio
A las 19:00 h

Inscripciones aquí