Els perills de l’algoritme en temps del coronavirus


(CAT)
Un interessant article aparegut a El País, escrit a quatre mans entre Ariel Guersenzvaig i David Casacuberta membre del col·lectiu Grrr, en el qual es qüestiona l’ús dels algoritmes, es demana que no siguin vinculants i que siguin els professionals sanitaris els que decideixin quins malalts han de o poden ser tractats.

Pots llegir-lo complet aquí.

Los peligros del algoritmo en tiempos del coronavirus

(CAST)
Un interesante artículo aparecido en El País, escrito a cuatro manos entre Ariel Guersenzvaig y David Casacuberta miembro del colectivo Grrr, en el que se cuestiona el uso de los algoritmos, se pide que no sean vinculantes y que sean los profesionales sanitarios quienes decidan que enfermos deben o pueden ser tratados.
Puedes leerlo completo aquí.