Disseny gràfic, pel·lícules i conferències gratuïtes

(CAT)
Fins al proper 24 d’abril es pot aconseguir un lloguer gratuït de la pel·lícula Making Faces: Metall Type in the 21st Century. El film ofereix un recorregut pel procés creatiu, i l’alegria de viure en l’acte de «fer», del difunt Jim Rimmer.
Codi: OMEGA22 a la pàgina P22 Vimeo On Demand.

També es pot veure de forma gratuïta Los Últimos (Endless Letterpress), dirigida per Pablo Pivetta & Nicolas Rodriguez Fuchs, un documental sobre els últims impressors de cartells de gran format a l’Argentina.

El Letterform Archive, permet gaudir de forma gratuïta de les conferències que ha anat organitzant i en què podem veure i sentir a dissenyadors i tipògrafs com Silas Munro, Irma Boom, Ellen Lupton o Rick Paulus entre molts altres.

També a Vimeo es poden gaudir de les conferències de el festival Typographics des de l’any 2015 fins a l’actualitat, dins de la col·lecció del Type @ Cooper.

I finalment, el Type Directors Club, ofereix a YouTube la possibilitat d’escoltar i veure conferències de dissenyadors com Paula Scher o Martina Flor.

Letterform

Making Faces

 

Diseño gráfico, películas y conferencias gratuitas

(CAST)
Hasta el próximo 24 de abril se puede conseguir un alquiler gratuito de la película Making Faces: Metal Type in the 21st Century. El film ofrece un recorrido por el proceso creativo, y la alegría de vivir en el acto de «hacer», del difunto Jim Rimmer. Código: OMEGA22 en la página P22 Vimeo On Demand .

También se puede ver de forma gratuita Los últimos (Endless Letterpress), dirigida por Pablo Pivetta & Nicolas Rodriguez Fuchs, un documental sobre los últimos impresores de carteles de gran formato en Argentina.

El Letterform Archive, permite disfrutar de forma gratuita de las conferencias que ha ido organizando y en las que podemos ver y oír a diseñadores y tipógrafos como Silas Munro, Irma Boom, Ellen Lupton o Rick Paulus entre muchos otros.

También en Vimeo se pueden disfrutar de las conferencias del festival Typographics desde el año 2015 hasta la actualidad, dentro de la colección del Type@Cooper.

Y por último, el Type Directors Club, ofrece en YouTube la posibilidad de escuchar y ver conferencias de diseñadores como Paula Scher o Martina Flor.

TDC