America Sanchez: clàssic, modern, jazz i tropical

(CAT)
El Palau Robert explica en una exposició la llarga i fecunda trajectòria del dissenyador gràfic America Sanchez, amb un estil eclèctic i inclassificable, i vinculat des de fa més de 50 anys a Barcelona. Un recorregut a partir del fons de l’Archivo Lafuente de Santander, complementat amb obres de col·leccions catalanes i reproduccions facsímils d’alguns treballs.

De l’exposició n’es comissari Juan Riancho, i el disseny és d’Albert Planas, col·laborador durant molts anys d’America Sanchez. Està organitzada per al Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya i l’Archivo Lafuente de Santander.

L’exposició s’estructura en els àmbits següents: De Buenos Aires a Barcelona, Viatge a la utopia, El boom del disseny, Disseny de marca, Estratègies gràfiques, Artista i Col·leccionar coses. Els set àmbits presenten una obra absolutament polièdrica i en ocasions molt difícil de classificar. Es tracta de generar un recorregut per set estades que transmeten el mateix nombre d’afers de l’artista i que d’alguna manera introdueixin l’espectador en un món creatiu ric i complex, però amb el qual ha conviscut.

El títol de l’exposició és el mateix d’una conferència que l’artista va pronunciar en 2010 en la qual parlava del seu treball. America Sanchez va afirmar, en aquesta intervenció, que el seu estil estava compost per una barreja de quatre conceptes aplicats: clàssic, perquè és necessari recórrer a la història i mirar els mestres; modern, perquè l’estudi de la trajectòria de les escoles suïsses i alemanyes és fonamental per expressar-se a través del disseny gràfic; jazz, perquè es necessita l’ús de la improvisació, la llibertat i el personal, per donar la volta a un treball rígid i així poder expressar-se; i, tropical, perquè en els seus treballs també intervé el casual, la bogeria i el disbarat.

Del 23 d’octubre de 2019 al 23 de febrer de 2020
Palau Robert. Sala 3
Passeig de Gracia 107

De dilluns a dissabte, de 9:00 a 20:00 h
Diumenges i festius, de 9:00 a 14:30 h
Tancat el 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener
El 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, de 9:00 a 14:30 h

America_Sanchez_2 America_Sanchez_5

 

America Sanchez: clásico, moderno, jazz y tropical

(CAST)
El Palau Robert explica en una exposición la larga y fecunda trayectoria del diseñador gráfico America Sanchez, con un estilo ecléctico e inclasificable, y vinculado desde hace más de 50 años a Barcelona. Un recorrido a partir del fondo del Archivo Lafuente de Santander, complementado con obras de colecciones catalanas y reproducciones facsímiles de algunos trabajos.

El comisario del proyecto es Juan Riancho, mientras que el diseño es de Albert Planas, colaborador durante muchos años de America Sanchez. Está organizada por la Dirección General de Difusión de la Generalidad de Cataluña y el Archivo Lafuente de Santander.

La exposición se estructura en los ámbitos siguientes: De Buenos Aires a Barcelona, Viaje a la utopía, El boom del diseño, Diseño de marca, Estrategias gráficas, Artista y Coleccionar cosas. Los siete ámbitos presentan una obra absolutamente poliédrica y en ocasiones muy difícil de clasificar. Se trata de generar un recorrido por siete estancias que transmiten el mismo número de asuntos del artista y que, de alguna manera, introducen al espectador en un mundo creativo rico y complejo, pero con el que han convivido.

El título de la exposición es el mismo del de una conferencia que el artista pronunció en 2010 en la que hablaba de su trabajo. America Sanchez afirmó, en esta intervención, que su estilo estaba compuesto por una mezcla de cuatro conceptos aplicados: clásico, porque es necesario recurrir a la historia y mirar a los maestros; moderno, porque el estudio de la trayectoria de las escuelas suizas y alemanas es fundamental para expresarse a través del diseño gráfico; jazz, porque se necesita el uso de la improvisación, la libertad y el personal, para dar la vuelta a un trabajo rígido y así poder expresarse; y, tropical, porque en sus trabajos también interviene lo casual, la locura y el disparate.
Del 23 de octubre de 2019 al 23 de febrero de 2020
Palau Robert. Sala 3
Passeig de Gracia 107

De lunes a sábado, de 9:00 a 20:00 h
Domingos y festivos, de 9:00 a 14:30 h
Cerrado el 25 i 26 de diciembre, y el 1 y 6 de enero
El 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, de 9:00 a 14:30 h

 

America Sanchez_1