Repensar Internet des de la cultura

(CAT)

Els projectes finalistes ofereixen diferents maneres de conscienciar-nos i afrontar els reptes que implica el present-futur d’Internet, responent a la pregunta
Què podem fer, des de la cultura, per a una Internet més lliure, igualitari i obert?

David Casacuberta i Rosa Llop, membres del grup impulsor de la Festa del Grafisme en els seus inicis i del col·lectiu Grrr, estan entre els finalistes de la tercera edició del Premi Internacional a la Innovació Cultural del CCCB que es fallarà el pròxim 20 de juny, amb el seu projecte Entrepensar.

Entrepensar és una marató de 12 hores on es combinen dinàmiques de recerca artística i de Recerca Responsable i Innovació (RRI en les sigles originals) en una sèrie de tallers híbrids i transdisciplinarios, on els participants crearan de forma col·lectiva una carta sobre com hauria de ser la Internet del futur, basada en valors ètics compartits.

Entrepensar s’organitza així en relació amb dos objectius centrals: un de caràcter formal, que busca establir metodologies d’innovació cultural, i un altre de continguts, que pretén conscienciar sobre els problemes ètics i socials que presenten les tecnologies digitals per a intentar solucionar-los.

Entrepensar proposa una metodologia que —de forma transdisciplinaria i indisciplinaria— combini debats filosòfics, pràctiques artístiques i mecanismes científics des dels quals crear noves perspectives comunes de coneixement. Una forma col·lectiva i inclusiva d’entendre la realitat, situada cultural i temporalment.

Més informació

Imatge destacada
Xarxes usades per a la pesca de salmó. Astoria, Oregón, 1941 | Library of Congress

 

Repensar Internet desde la cultura

(CAST)
Los proyectos finalistas ofrecen diferentes maneras de concienciarnos y afrontar los retos que implica el presente-futuro de Internet, respondiendo a la pregunta
¿Qué podemos hacer, desde la cultura, para un Internet más libre, igualitario y abierto?

David Casacuberta y Rosa Llop, miembros del grupo impulsor de la Festa del Grafisme en sus inicios y del colectivo Grrr, están entre los finalistas de la tercera edición del Premio Internacional a la Innovación Cultural del CCCB que se fallará el próximo 20 de junio, con su proyecto Entrepensar.

Entrepensar es un maratón de 12 horas donde se combinan dinámicas de investigación artística y de Investigación Responsable e Innovación  (RRI en las siglas originales) en una serie de talleres híbridos y transdisciplinarios, donde los participantes crearán de forma colectiva una carta sobre cómo debería ser la Internet del futuro, basada en valores éticos compartidos.

Entrepensar se organiza así en relación con dos objetivos centrales: uno de carácter formal, que busca establecer metodologías de innovación cultural, y otro de contenidos, que pretende concienciar sobre los problemas éticos y sociales que presentan las tecnologías digitales para intentar solucionarlos.

Entrepensar propone una metodología que —de forma transdisciplinaria e indisciplinaria— combine debates filosóficos, prácticas artísticas y mecanismos científicos desde los que crear nuevas perspectivas comunes de conocimiento. Una forma colectiva e inclusiva de entender la realidad, situada cultural y temporalmente.

Más información

Imagen destacada
Redes usadas para la pesca de salmón. Astoria, Oregón, 1941 | Library of Congress