Art Designers

(CAT)
El disseny no és art però l’art és en part disseny.
En la quarta exposició d’Espai Tactel Toormix, aquest és el punt de partida per a una nova reflexió que, més enllà de l’esgotat debat que uneix un camp i l’altre, vol visibilitzar els creadors que transiten en paral·lel entre les dues disciplines.

Aprofundir en els processos comuns de reflexió, de conceptualització i de la creació en si mateixa. Per sobre la formalització interessa el discurs més profund de la idea, del significat i de l’expressió més personal que dóna coherència a un discurs íntegre i global.

Com se separa l’encàrrec comercial de l’expressió artística més personal i alhora es vol reflexionar sobre els elements que comparteixen. Com trobar els punts d’unió entre aquests mestres de la idea i alhora com diferenciar entre un producte i una obra.

L’exposició recull obres de Antoine et Manuel, Claudia Basel, Anthony Burrill, Eike König, Mathieu Mercier, The Rodina, Pepa Salazar, Patrick Thomas i Alex Trochut.

Inauguració
Divendres 7 de juny, a les 19:00 h.
Exposició
Fins el 7 d’agost
Dimarts i dimecres, de 15:00 a 19:00 h.
Dijous de 10:00 a 14:00 h.
Espai Tactel Toormix
Alegre de Dalt 55, Baixos C, Barcelona

Facebook

 

c6b11002-91bc-4024-a393-83c48c0bbf1b

 

Art Designers

(CAST)
El diseño no es arte pero el arte es en parte diseño.

En la cuarta exposición del Espacio Tactel Toormix, este es el punto de partida para una nueva reflexión que, más allá del agotado debate que une a uno y otro campo, quiere visibilizar a los creadores que transitan en paralelo entre las dos disciplinas.

La muestra quiere profundizar en los procesos comunes de reflexión, de conceptualización y de la creación en si misma. Por encima de la formalización, el interés está en el discurso profundo de la idea, del significado y de la expresión más personal que da coherencia a un discurso íntegro y global.

Como se separa el encargo comercial de la expresión artística más personal y al mismo tiempo se quiere reflexionar sobre los elementos compartidos. Como encontrar los puntos de unión entre estos maestros de la idea y al mismo tiempo como diferenciar entre un producto y una obra.

La exposición recoge obras de Antoine et Manuel, Claudia Basel, Anthony Burrill, Eike König, Mathieu Mercier, The Rodina, Pepa Salazar, Patrick Thomas y Alex Trochut.

Inauguración
Viernes 7 de junio. A las 19:00 h.
Exposición
Hasta el 7 de agosto de 2019
Martes y miércoles, de 15:00 a 19:00 h.
Jueves de 10:00 a 14:00 h.
Espacio Tactel Toormix
Alegre de Dalt 55, Bajos C, Barcelona

Facebook