Gràfica vernacular hortofrutícola. Les últimes caixes de fusta

(CAT)
A cura de Xavier Alamany
Aquesta exposició reuneix una mostra de caixes de fusta per a transport de fruita i hortalisses. És una mirada a un objecte quotidià, modest, funcional i efímer al que sovint s’aplica una gràfica vernacular, a mig camí entre la innocència i el kitsch.

La caixa de fusta hortofrutícola està desapareixent ràpidament substituïda per la practicitat i economia de les caixes de cartró o de plàstic. Si bé hi ha unes poques marques o distribuïdors que les mantenen, la qualitat d’impressió actual contrasta amb els sistemes rudimentaris o imperfectes amb els que s’han estampat fins fa ben poc. Això, afegit a l’imaginari i la gràfica del sector hortofrutícola, creat per grafistes anònims i fins i tot per les pròpies impremtes, ha donat uns resultats gens sofisticats. condicionats a la vida efímera de la caixa i la modèstia d’algunes de les empreses.

Són processos de gràfica popular, o vernacular, amb elements que esdevenen sorprenents, coloristes, banals. Des del món del disseny, es poden qualificar de rebutjables i millorables. Però tenen el valor d’escapar de la creativitat massa estudiada, conscient, funcionalista, acadèmica o d’allò que convencionalment s’entén com a bon disseny. Transmeten una espontaneïtat amb la que no és tan fàcil competir des de la professionalitat actual del disseny o de l’art.

Les peces presents a la mostra han estat totes recollides del carrer. Són material ja rebutjat. No es pretén crear una col·lecció (de fet, el curador ja té ganes de treure-les de casa) sinó simplement fer una mirada al disseny modest i reflexionar amb perspectiva sobre el disseny tal com l’entenem, o l’ensenyem, i inclús sobre el nodisseny.

Espai Blanc. ESDAP campus Llotja
Carrer Ciutat de Balaguer, 17. Barcelona
Del 29 d’abril al 17 de maig de 2019
Vernissage
Dimarts 7 de maig, a les 19:30 h

8801-logo-foto_Xavier_Alamany Exito-caixa-foto_Xavier_Alamany XA-caixa-fusta-tollupol SIL XA-Portbou-expo-caixes-fusta2

 

Gráfica vernacular hortofrutícola. Las últimas cajas de madera
(CAST)
Comisariada por Xavier Alamany
Esta exposición reúne una muestra de cajas de madera para el transporte de frutas y hortalizas. Es una mirada a un objeto cotidiano, modesto, funcional y efímero al que con frecuencia se le aplica una gráfica vernacular, a medio camino entre la inocencia y el kitsch.

La caja de madera hortofrutícola está desapareciendo rápidamente substituida por la practicidad y economía de las cajas de cartón o plástico. Si bien existen pocas marcas o distribuidores que las mantienen, la calidad de impresión actual contrasta con los sistemas rudimentarios o imperfectos con los que se estampaba hasta hace muy poco. Este hecho, añadido al imaginario y la gráfica del sector hortofrutícola, creado por grafistas anónimos o por las mismas imprentas, ha dado unos resultados nada sofisticados condicionados a la vida efímera de la caja y a la modestia de algunas empresas.

Son procesos de gráfica popular, o vernacular, con elementos sorprendentes, coloristas, banales. Des de el mundo del diseño, se pueden calificar como rechazables y mejorables. Pero tienen el valor de escapar de la creatividad demasiado estudiada, consciente, funcionalista, académica o de aquello que convencionalmente se entiende como buen diseño. Transmiten una espontaneidad con la que no es tan fácil competir des de la profesionalidad actual del diseño o del arte.

Las piezas presentes en la muestra han sido recogidas de la calle. Se trata de material rechazado. No se pretende crear una colección (de hecho, el comisario ya tiene ganas de quitarlas de casa) sino simplemente tener una mirada al diseño modesto y reflexionar con perspectiva sobre el diseño tal como lo entendemos, o lo enseñamos e incluso sobre el nodiseño.

Espai Blanc. ESDAP campus Llotja
Carrer Ciutat de Balaguer, 17. Barcelona
Del 29 de abril al 17 de mayo de 2019
Vernissage
Martes 7 de mayo, a las 19:30 h

Ala-illustracio1-foto_Xavier_Alamany Ala-illustracio2-foto_Xavier_Alamany Astuta-logo-foto_Xavier_Alamany RyM-illustracio-foto_Xavier_Alamany XA-caixa-fusta-Peiró1 1x1 Xe-illustracio-foto_Xavier_Alamany Xe-logo-foto_Xavier_Alamany