ESC19, 4a Escapada de Cultura i Creació Digitals

(CAT)
Una trobada no-urbana d’experimentació i divulgació de l’ús creatiu, artístic, lliure i proper a les persones de la tecnologia electrònica/digital. Un cap de setmana a un espai envoltat de natura, on apleguem artistes, dissenyadors, programadors i públic en general per compartir coneixement i experiències, i gaudir-ne sense presses.

Tot plegat mitjançant tallers, xerrades, exposicions i altres experiències participatives al voltant de l’art digital, la sobirania tecnològica, la programació creativa, la gràfica generativa, l’art i les dades, i tot allò que envolta la cultura digital.

Organitzat pel col·lectiu Boleans, un dels membres fundadors del qual –Albert Carles– també forma part del col·lectiu Grrr des dels seus inicis i amb la identitat d’aquest any realitzada per Jaume Aymerich un altre dels membres de Grrr.

El programa compta amb la participació d’Anna Carreras (taller), Muriel Rovira Esteva (xerrada), Ëgg (música), BeAnotherLab (experiència VR), Play a Bit (instal·lació), Miquel Bernis (xerrada), AlgorESC v2.0 (Live Code), Albert Callejo (Mapping) i Anna Giralt Gris (xerra-taller).

Més informació aquí

esc19-foto-blogs-2 esc19-foto-blogs-3

 

ESC19, 4a Escapada de Cultura y Creación Digital

(CAST)
Un encuentro no-urbano de experimentación y divulgación del uso creativo, artístico, libre y cercano a las persones de la tecnología electrónica/digital. Un fin de semana en un espacio rodeado de naturaleza, donde se reúnen artistas, diseñadores, programadores y público en general para compartir conocimiento y experiencias, y disfrutarlo sin prisas.

Todo ello mediante talleres, charlas, exposiciones y otras experiencias participativas alrededor del arte digital, la soberanía tecnológica, la programación creativa, la gráfica generativa, el arte y los datos y todo aquello que engloba la cultura digital.

Organizado por el colectivo Boleans, uno de cuyos miembros fundadores –Albert Carles– también forma parte del colectivo Grrr desde sus inicios y con la identidad de este año realizada por Jaume Aymerich otro de los miembros de Grrr.
El programa cuenta con la participación de Anna Carreras (taller), Muriel Rovira Esteva (charla), Ëgg (música), BeAnotherLab (experiencia VR), Play a Bit (instalación), Miquel Bernis (charla), AlgorESC v2.0 (Live Code), Albert Callejo (Mapping) y Anna Giralt Gris (charla-taller).

Más información aquí 

esc19-foto-blogs-1