El col·lectiu Grrr ja està al Museu

(CAT)
El Museu del Disseny de Barcelona presenta des de fa uns dies l’exposició ¿Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003. És la segona ocasió en què es mostren els fons del museu dedicats al disseny gràfic i les peces exposades formaran part de l’exposició permanent.


El col·lectiu Grrr està representat amb tres treballs: la portada del número 0, una doble pàgina del número 3 i un cartell.

El Grrr 0 va aparèixer en l’estiu de 1994 i el col·lectiu que ho va editar estava format per Andreu Balius, Eugènia Bastida, Albert Carles, Ramon Castillo, Ovidi Fernández, David Molins, Ricardo de Paz, Joan Carles P. Casasín, Eva Pico i Jaume Pujagut.

Grrr número 3 va aparèixer en la tardor de 1996 i el col·lectiu estava format per Jaume Aymerich, Andreu Balius, Albert Carles, Ramon Castillo, Rosa Llop, Mònica Mestanza, Joan Carles P. Casasín i Jaume Pujagut.

El cartell amb el títol de Global Media formava part d’una curiosa publicació que en una caixa de cartró contenia diversos cartells format A2 i tenia el nom de Feeding Squirrels to the nuts. El col·lectiu va participar en el segon número, Beyond Media, d’aquest projecte de Cactus (Londres), que també mostrava treballs de WD + RU (Londres), Utopia (París), Graphic Thought Facility (Londres), Marion Burbulla (Berlín), Cactus (Londres i Munic), Ryan McGinness (Nova York), Stamp (Saint Étienne) i Paul Anderson (Londres).
La peça va aparèixer l’any 1997 i el resultat final és una barreja de propostes realitzades per Jaume Aymerich, Andreu Balius, Albert Carles, Ramon Castillo, Rosa Llop, David Molins i Joan Carles Pérez Casasín; amb textos de Jaume Pujagut traduïts a l’anglès per Mònica Mestanza.

Personalment crec que el treball del col·lectiu va ser molt més potent a partir del canvi de format amb el número 5 en l’any 2000, però tot i això no podem negar que ens il·lusiona formar part de la història del disseny gràfic al nostre país i poder formar part del fons permanent del disseny gràfic del Hub.

Grrr_0

Grrr_num.3

El colectivo Grrr ya está en el Museu

(CAST)
El Museu del Disseny de Barcelona presenta desde hace unos días la exposición ¿Diseñas o trabajas? La nueva comunicación visual. 1980-2003. Es la segunda ocasión en la que se muestran los fondos del museo dedicados al diseño gráfico y las piezas expuestas formarán parte de la exposición permanente.

El colectivo Grrr está representado con tres trabajos: la portada del número 0, una doble página del número 3 y un cartel.

Grrr 0 apareció en el verano de 1994 y el colectivo que lo editó estaba formado por Andreu Balius, Eugenia Bastida, Albert Carles, Ramón Castillo, Ovidi Fernández, David Molins, Ricardo de Paz, Joan Carles P. Casasín, Eva Pico y Jaume Pujagut.

Grrr número 3 apareció en el otoño de 1996 y el colectivo estaba formado por Jaume Aymerich, Andreu Balius , Albert Carles, Ramón Castillo, Rosa Llop, Mònica Mestanza, Joan Carles P. Casasín y Jaume Pujagut.

El cartel con el título de Global Media formaba parte de una curiosa publicación que en una caja de cartón contenía varios carteles formato A2 y tenía el nombre de Feeding Squirrels to the nuts. El colectivo participó en el segundo número, Beyond Media, de este proyecto de Cactus (Londres), que también mostraba trabajos de WD+RU (Londres), Utopia (París), Graphic Thought Facility (Londres), Marion Burbulla (Berlín), Cactus (Londres y Munich), Ryan McGinness (Nueva York), Stamp (Saint Étienne) y Paul Anderson (Londres). La pieza apareció el año 1997 y el resultado final es una mezcla de propuestas realizadas por Jaume Aymerich, Andreu Balius, Albert Carles, Ramón Castillo, Rosa Llop, David Molins y Joan Carles Pérez Casasín; con textos de Jaume Pujagut traducidos al inglés por Mónica Mestanza.

Personalmente creo que el trabajo del colectivo fue mucho más potente a partir del cambio de formato con el número 5 en el año 2000, pero a pesar de ello no podemos negar que nos ilusiona formar parte de la historia del diseño gráfico en nuestro país y poder formar parte del fondo permanente del diseño gráfico del Hub.

Grrr_Global Media