Trobades casuals

(CAT)
Últims dies per veure l’exposició de collages d’Albert Cano a la galeria H2o del barri de Gràcia a Barcelona.

En els textos de la galeria pot llegir-se aquesta frase del Comte de Lautréamont:
“Como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección”
Segons Mery Cuesta autora dels textos aquesta cita mítica de l’ideari surrealista ens introdueix en l’atmosfera idònia per aprofundir en el treball d’Albert Cano. Entendre el collage com la possibilitat del orquestrar trobades casuals d’un potencial màgic descomunal, és el ressò de fons sobre el qual reverberen les pràctiques d’Albert.

Primer de tot, sobre la taula, piles de revistes. Segon, tisores, i -de vegades- cola. I arriba la nit. Les incursions nocturnes d’Albert Cano per entre les pàgines de magazines i diaris il·lustrats, estan guiades per la llum de la lampada meravellosa de la intuïció i per un sentit cultivat de la composició. La seva selecció de fragments d’imatges fan evident una enorme cultura visual de base, un ull educat que, allà on altres veuen una massa negrosa, ell entreveu una reminiscència a la Bauhaus o a l’abstracció geomètrica.

Albert Cano (Vic, 1968) és dissenyador gràfic, membre del col·lectiu d’autoedició Adicciones Porquesí i addicte al paper imprès, a l’cúter i al collage.

Galeria H2o
Verdi 152
De dilluns a divendres
De 16:00 a 20:00 h
Fins el 6 d’abril

Albert_Cano_1 Albert_Cano_2

 

Encuentros casuales

(CAST)
Últimos días para ver la exposición de collages de Albert Cano en la galería H2o del barrio de Gràcia en Barcelona.

En los textos de la galería puede leerse esta frase del Conde de Lautréamont:
“Como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección”
Según Mery Cuesta autora de los textos esta cita mítica del ideario surrealista nos introduce en la atmósfera idónea para ahondar en el trabajo de Albert Cano. Entender el collage como la posibilidad del orquestar encuentros casuales de un potencial mágico descomunal, es el eco de fondo sobre el que reverberan las prácticas de Albert.

Primero de todo, sobre la mesa, pilas de revistas. Segundo, tijeras, y –a veces– pegamento. Y llega la noche. Las incursiones nocturnas de Albert Cano por entre las páginas de magazines y diarios ilustrados, están guiadas por la luz de la lámpara maravillosa de la intuición y por un sentido cultivado de la composición. Su selección de fragmentos de imágenes hacen evidente una enorme cultura visual de base, un ojo educado que, allí donde otros ven una masa negruzca, él vislumbra una reminiscencia a la Bauhaus o a la abstracción geométrica.

Albert Cano (Vic, 1968) es diseñador gráfico, miembro del colectivo de autoedición Adicciones porquesí y adicto al papel impreso, al cutter y al collage.

Galería H2o
Verdi 152
De lunes a viernes
De 16:00 a 20:00 h
Hasta el 6 de abril