Món Icònic de Albert Isern

(CAT)
Aquesta retrospectiva, amb una selecció de peces originals, projeccions i connectivitat a Internet, es configura com un recorregut transversal, eminentment visual, del món de les imatges que han configurat una trajectòria de més de cinquanta anys de professió.

Albert Isern és dissenyador, pedagog, editor, col·leccionista, investigador, viatger.
L’exposició està organitzada en catorze àmbits: Disseny, Voltant pel món, Do not disturb, Tresors, Auto Biogràfica, Blogs Món Icònic, Monkeys in Love i Llocs i Moments.
Cinquanta anys de treballs, sintetitzats en unes 20.000 imatges, que el visitant podrà anar descobrint d’acord amb les seves particulars preferències. Una exposició multidisciplinària que es pot veure amb el temps de què disposi cadascú: des de sis minuts fins a sis hores.
Centre Cultural El Carme
C/ Francesc Layret, 78-82, planta -1
Badalona
Inauguració
Dimecres 29 de noviembre
A les 19:00 h
Exposició
Fins el 4 de febrer de 2018

Isern_1

Mundo Icónico de Albert Isern
(CAST)
Esta retrospectiva, con una selección de piezas originales, proyecciones y conectividad a Internet, se configura como un recorrido transversal, eminentemente visual, del mundo de las imágenes que han configurado una trayectoria de más de cincuenta años de profesión.
Albert Isern es diseñador, pedagogo, editor, coleccionista, investigador, viajero.
La exposición está organizada en catorce ámbitos: Diseño, Rodando por el mundo, Do not disturb, Tesoros, Auto Biográfica, Blogs Mundo Icónico, Monkeys in Love y Lugares y Momentos.
Cincuenta años de trabajos, sintetizados en unas 20.000 imágenes, que el visitante podrá ir descubriendo de acuerdo a sus particulares preferencias. Una exposición multidisciplinaria que se puede ver en el tiempo del que cada uno disponga: desde seis minutos a seis horas.
Centre Cultural El Carme
C/ Francesc Layret, 78-82, planta -1
Badalona
Inauguración
Miércoles 29 de noviembre
A las 19:00 h
Exposición
Hasta el 4 de febrero de 2018

Isern_2