Els plaers de mirar

(CAT)
Els plaers de mirar és un espai per delectar-se en la contemplació de llibres antics i entrar, així, en el món poc conegut del que durant molts segles va ser el màxim vehicle del saber: el llibre.

L’exposició ressegueix com la humanitat ha utilitzat l’escriptura i el llibre per comprendre el món que l’envolta i vehicular les seves inquietuds, creences o formes de vida. I porta el visitant a conèixer diferents aspectes dels llibres antics: la diferència entre manuscrit, incunable i imprès, els diferents suports, les escriptures i les enquadernacions.

L’exposició ha estat organitzada pel Museu d’Història de Catalunya i la Universitat de Barcelona, que conserva, estudia i difon un ric fons bibliogràfic patrimonial.

A la mostra podreu veure una peça d’Arcángela Regis membre del col·lectiu Grrr.

MHC (Museu d’Història de Catalunya)
Plaça de Pau Vila, 3
Sala d’exposicions del vestíbul
Fins al 25 de febrer del 2018

De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h)
Diumenge, festius i els dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 14.30h
Dilluns, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat
Entrada gratuïta

Més informació

Els PlaersdeMirar

 

Los placeres de mirar

(CAST)
Los placeres de mirar es un espacio para deleitarse en la contemplación de libros antiguos y entrar, así, en el mundo poco conocido del que durante muchos siglos fue el máximo vehículo del saber: el libro.

La exposición resigue como la humanidad ha utilizado la escritura y el libro para comprender el mundo que le rodea y vehicular sus inquietudes, creencias o formas de vida. Y lleva al visitante a conocer diferentes aspectos de los libros antiguos: la diferencia entre manuscrito, incunable e impreso, los diferentes soportes, las escrituras y las encuadernaciones.

La exposición ha sido organizada por el Museu d’Història de Catalunya y la Universitat de Barcelona, que conserva, estudia i difunde un rico fondo bibliográfico patrimonial.

En la muestra podréis ver una pieza de Arcangela Regis miembro del colectivo Grrr.

MHC (Museu d’Història de Catalunya)
Plaça de Pau Vila, 3
Sala de exposiciones del vestíbulo
Hasta al 25 de febrero del 2018

De martes a sábado, de 10 a 19h (miércoles hasta las 20h)
Domingos, festivos y los días 24 y 31 de diciembre, de 10 a 14:30h
25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de enero, cerrado
Entrada gratuita

Mas información