di55eccions

(CAT)
Torna el cicle de conferències de LCI, comissariat per Inés Peláez i l’agència de branding Toormix, amb l’objectiu d’acostar i donar veu a professionals reconeguts de les diferents disciplines del disseny.

La mecànica d’aquesta segona temporada serà la següent: se li donaran de 10 a 20 preguntes al ponent, de les quals haurà d’escollir 5 i desenvolupar-les en profunditat. D’aquesta manera, podrà parlar de projectes (propis o aliens), experiències i processos que han marcat la seva carrera i que poden afectar al futur del sector.

El primer di55eccions del curs serà amb Verónica Fuerte, fundadora de Hey (estudi de disseny gràfic especialitzat en identitat de marca, món editorial i il·lustració), que respondrà a 5 preguntes relacionades amb el projecte Arrels Barcelona, del qual és Directora Creativa.

Dimecres 22 de noviembre de 2017
A les 19:00 h
Campus de LCI Barcelona, Carrer Balmes 209.
Entrada gratuïta i limitada a l’aforament de la sala, per la qual cosa és necessari confirmar assistència prèvia.

64_di55eccions_verónica_fuerte_654x465

 

di55eccions

(CAST)
Vuelve el ciclo de conferencias de LCI, comisariado por Inés Peláez y la agencia de branding Toormix, con el objetivo de acercar y dar voz a profesionales reconocidos de las diferentes disciplinas del diseño.

La mecánica de esta segunda temporada será la siguiente: se le darán de 10 a 20 preguntas al ponente, de las que tendrá que escoger 5 y desarrollarlas en profundidad. De esta manera, podrá hablar de proyectos (propios o ajenos), experiencias y procesos que han marcado su carrera y que pueden afectar al futuro del sector.

El primer di55eccions del curso será con Verónica Fuerte, fundadora de Hey (estudio de diseño gráfico especializado en identidad de marca, mundo editorial e ilustración), que responderá a 5 preguntas relacionadas con el proyecto Arrels Barcelona, del cual es Directora Creativa.

Miércoles 22 de noviembre de 2017
A las 19:00 h
Campus de LCI Barcelona, Carrer Balmes 209.
Entrada gratuita y limitada al aforo de la sala, por lo que es necesario confirmar asistencia previamente.