Tertúlies c de c, disseny gràfic

(CAT)
La propera tertúlia del Club de Creatius estarà dedicada al disseny gràfic. Fidels al format de les nostres trobades, comptarem amb la participació de tres estudis de Barcelona; cadascun desvetllarà el seu Top 5 + 1: cinc projectes aliens que els semblin particularment destacables + un projecte propi. Així, en una hora i mitja, els assistents tindran l’oportunitat de descobrir 18 projectes dels quals aprendre, inspirar-se i tornar a enamorar-se del disseny gràfic.

Bisgràfic va néixer el 1991 a Vic demostrant que, per molt difícil que sembli, no és impossible generar una proposta de qualitat en comunicació visual fora de la gran ciutat. L’any 2000 va integrar en l’estudi el departament digital, i el 2012 va crear oficina a Barcelona. Avui reuneix un equip de sis persones. Molt marcat pels principis de l’Escola Suïssa i les tendències estètiques del nord d’Europa, l’estudi treballa amb clients de perfil molt variat, des del sector privat fins l’institucional, passant per l’àmbit cultural.

Marc Sancho va muntar Querida Studio el 2014 juntament amb el seu amic i soci Albert Estruch (més tard es va afegir al projecte Eloi Montenegro), després de passar per diferents estudis i agències i treballar en disseny editorial un parell d’anys amb Miquel Polidano. Querida compta amb un equip de cinc persones i s’autodefineix com un estudi de direcció creativa que dóna solucions a projectes de tota índole. Sancho combina la seva carrera professional amb la docència i amb la direcció d’art de la revista Perdiz.

Requena Office va néixer també el 2014, com a punt d’inflexió en la carrera del director d’art Andrés Requena. Després de 15 anys saltant entre estudis i agències de perfils molt diversos, finalment va decidir muntar el seu propi estudi. Es defineix com a oficina gràfica de disseny i comunicació visual, especialitzada en identitat, naming i editorial.

Dimarts 21 de novembre
A les 20:00 h
Fabrica Moritz, Barcelona
Ronda de Sant Antoni, 39-41 

Entrada gratuïta per a socis.
No socis 4 €.

c de c_1

 

Tertulias c de c, diseño gráfico

(CAST)
La próxima tertulia del Club de Creativos estará dedicada al diseño gráfico. Fieles al formato de nuestros encuentros, contaremos con la participación de tres estudios de Barcelona; cada uno desvelará su Top 5 + 1: cinco proyectos ajenos que les parezcan particularmente destacables + un proyecto propio. Así, en una hora y media, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir 18 proyectos de los cuales aprender, inspirarse y volver a enamorarse del diseño gráfico.

Bisgràfic nació en 1991 en Vic demostrando que, por muy difícil que parezca, no es imposible generar una propuesta de calidad en comunicación visual fuera de la gran ciudad. En el año 2000 integró en el estudio el departamento digital, y en 2012 creó oficina en Barcelona. Hoy reúne a un equipo de seis personas. Muy marcado por los principios de la Escuela Suiza y las tendencias estéticas del norte de Europa, el estudio trabaja con clientes de perfil muy variado, desde el sector privado hasta el institucional, pasando por el ámbito cultural.

Marc Sancho montó Querida Studio en 2014 junto con su amigo y socio Albert Estruch (más tarde se añadió al proyecto Eloi Montenegro), después de pasar por diferentes estudios y agencias y trabajar en diseño editorial un par de años con Miquel Polidano. Querida cuenta con un equipo de cinco personas y se autodefine como un estudio de dirección creativa que da soluciones a proyectos de toda índole. Sancho combina su carrera profesional con la docencia y con la dirección de arte de la revista Perdiz.

Requena Office nació también en 2014, como punto de inflexión en la carrera del director de arte Andrés Requena. Después de 15 años saltando entre estudios y agencias de perfiles muy diversos, finalmente decidió montar su propio estudio. Se define como oficina gráfica de diseño y comunicación visual, especializada en identidad, naming y editorial.

Martes 21 de noviembre
A las 20:00 h
Fabrica Moritz, Barcelona
Ronda de Sant Antoni, 39 – 41

Entrada gratuita para socios.
No socios 4€.

c de c_6