10 anys d’Hey

(CAT)
A la tardor de 2017 Hey celebra el seu 10è aniversari! Yeh és la iniciativa creada per commemorar aquesta primera dècada amb una exposició i altres activitats creatives.


Yeh és HEY a l’inrevés. Tot l’esdeveniment es concep com una introspecció, com si Hey s’estigués mirant en un mirall. Yeh és la manera de dir que la celebració és una retrospectiva, un esdeveniment que revisa la història de l’estudi.
L’exposició, a manera de retrospectiva, selecciona diversos treballs dels deu últims anys; alguns exposats com a peces originals i d’altres com instal·lacions úniques per a l’esdeveniment. En línia amb l’estil de l’estudi, la mostra tindrà un caràcter colorit, geomètric i contundent.
Tallers, xerrades, projeccions cinematogràfiques, converses i una col·lecció de pòsters dissenyada especialment per Yeh també formaran part de l’esdeveniment. Activitats totes a càrrec de creatius i dissenyadors que, d’una manera o altra, han format part de la història de l’estudi.
Més informació

Hey_Yeh

10 años de Hey
(CAST)
¡En otoño de 2017 Hey celebra su 10º cumpleaños!YEH es la iniciativa creada para conmemorar esta primera década con una exposición y otras actividades creativas.

YEH es HEY al revés. Todo el evento se concibe como una introspección, como si Hey se estuviera mirando en un espejo. YEH es la manera de decir que la celebración es una retrospectiva, un evento que revisa la historia del estudio.

La exposición, a modo de retrospectiva, selecciona varios trabajos de los diez últimos años; algunos expuestos como piezas originales y otros como instalaciones únicas para el evento. En línea con el estilo del estudio, la muestra tendrá un carácter colorido, geométrico y contundente.

Talleres, charlas, proyecciones cinematográficas, conversaciones y una colección de posters diseñada especialmente para YEH también formarán parte del evento. Actividades todas a cargo de creativos y diseñadores que, de una manera u otra, han formado parte de la historia del estudio.

Más información

YehBW