User Journey Map en els procesos de disseny

El mapa d’experiència d’usuari és una de les eines amb major potencial en els processos de disseny centrat en les persones. La seva versatilitat ens permet utilitzar-la en les diferents fases del procés de disseny: l’observació, la creació, l’avaluació i la comunicació.

La tècnica es fonamenta a partir de dos eixos: la narració i la visualització. A partir d’aquestes dues metodologies sorgeixen oportunitats per a l’anàlisi dels processos, la detecció de punts de contacte usuari/producte, la reflexió sobre l’impacte d’aquestes relacions, la generació d’oportunitats de millora i la comunicació sobre la influència de les millores en el conjunt del procés.

El taller estarà impartit per Rosa Llop, membre del col·lectiu Grrr.

Més informació

Dimecres 25 d’octubre
A les 18:00 h
Museu del Disseny (Pl. Glòries, 37-38)
Taller gratuït. Places limitades.
Requereix inscripció prèvia

taller Rosa Llop_2

Taller User Journey Map en los procesos de diseño
El mapa de experiencia de usuario es una de las herramientas con mayor potencial en los procesos de diseño centrado en las personas. Su versatilidad nos permite utilizarla en las distintas fases del proceso de diseño: la observación, la creación, la evaluación y la comunicación.
La técnica se fundamenta a partir de dos ejes: la narración y la visualización. A partir de estas dos metodologías surgen oportunidades para el análisis de los procesos, la detección de puntos de contacto usuario/producto, la reflexión sobre el impacto de estas relaciones, la generación de oportunidades de mejora y la comunicación sobre la influencia de las mejoras en el conjunto del proceso.

El taller estará impartido por Rosa Llop, miembro del colectivo Grrr.

Más información

Miércoles 25 de octubre
A las 18:00 h
Museu del Disseny (Pl. Glòries, 37-38)
Taller gratuito. Plazas limitadas.
Requiere inscripción previa