Antropologia moderna del descans perineal

(CAT)
Amb aquest llarg i complex títol es presenta dins d’uns dies el tercer número de Pencilvania, un projecte de Juan Cardosa.


Pencilvania es defineix com diari il·lustrat amb base a Barcelona de tiratge mensual, on tindran veu aquests creadors gràfics amb el puntet hater bastant pronunciat, crítics contra el sistema, d’humor àcid i irreverent i que utilitzen la il·lustració com a instrument de canvi.
Com deia el comte (Dràcula) «Hi ha una raó de per què les coses són així.»

El nou número de la publicació està realitzat per Bea Salas i la presentació de la revista es veurà complementada per una exposició, la música de DJ Guayabero i beguda del Morro Fi.
Dimarts 24 d’octubre
A les 20:00 h
Club Casa Camper
Carrer d’Elisabets, 11

pencilvania_03

 

Antropología moderna del descanso perineal

(CAST)
Con este largo y complejo título se presenta dentro de unos días el tercer número de Pencilvania, un proyecto de Juan Cardosa.

Pencilvania se define como periódico ilustrado con base en Barcelona de tirada mensual, donde tendrán voz esos creadores gráficos con el puntito hater bastante pronunciado, críticos contra el sistema, de humor ácido e irreverente y que utilizan la ilustración como instrumento de cambio.
Como decía el conde (Drácula) “Hay una razón de por qué las cosas son así.”
El nuevo número de la publicación esta realizado por Bea Salas y la presentación de la revista se verá complementada por una exposición, la música de DJ Guayabero y bebida del Morro Fi.

Martes 24 de octubre
A las 20:00 h
Club Casa Camper
Carrer d’Elisabets, 11