2es Jornades Disseny per viure. El disseny com a transmissor de coneixement

(CAT)
A finals d’aquest mes d’octubre el Museu del Disseny organitza les II Jornades Disseny per viure comissariades per Òscar Guayabero. Aquesta segona edició se centra en l’educació i el paper del disseny al servei del coneixement. Tant per a infants com per a adults, el format, l’espai, el suport o l’estratègia amb els quals el coneixement s’expressa és molt rellevant, tan important com la informació i el coneixement que es vol transmetre.

En un moment de canvi radical del paradigma educatiu que prima les pedagogies centrades a dotar d’eines els alumnes perquè siguin capaços d’obtenir dades, el disseny com a mediador, l’arquitectura, la comunicació gràfica, l’audiovisual i la interactiva seran definitòries per trobar fórmules d’èxit.

Durant dos dies es donaran a conèixer i es debatran diferents projectes, conceptes, estratègies i dispositius tant locals com internacionals que milloren les experiències educatives. Comptarem amb les conferències de Rosan Bosch, dissenyadora holandesa especialitzada en espais educatius i David Casacuberta i Rosa Llop (membres del col·lectiu Grrr) que parlaran de les TIC a l’educació.

Programa

Museu del Disseny de Barcelona
Auditori del Museu del Disseny
Dijous 26 d’octubre
De 16:00 a 21:00 h
Divendres 27 d’octubre
De 10:00 a 18:30 h
Entrada gratuïta amb aforament limitat

disseny_per_viure_

 

2as Jornadas Diseño para vivir. El diseño como transmisor de conocimiento

(CAST)
A finales de este mes de octubre el Museo del Diseño organiza las II Jornadas Diseño para vivir comisariadas por Òscar Guayabero. Esta segunda edición se centra en la educación y el papel del diseño al servicio del conocimiento. Tanto para niños como para adultos, el formato, el espacio, el apoyo o la estrategia con los cuales el conocimiento se expresa es muy relevante, tan importante como la información y el conocimiento que se quiere transmitir.

En un momento de cambio radical del paradigma educativo que delgada las pedagogías centradas a dotar de herramientas los alumnos porque sean capaces de obtener datos, el diseño como mediador, la arquitectura, la comunicación gráfica, el audiovisual y la interactiva serán definitorias para encontrar fórmulas de éxito.

Durante dos días se darán a conocer y se debatirán diferentes proyectos, conceptos, estrategias y dispositivos tanto locales como internacionales que mejoran las experiencias educativas. Contaremos con las conferencias de Rosan Bosch, diseñadora holandesa especializada en espacios educativos y David Casacuberta y Rosa Llop (miembros del colectivo Grrr) que hablarán de las TIC en la educación.

Programa

Museu del Disseny de Barcelona
Auditorio del Museu del Disseny
Jueves 26 de octubre
De 16:00 a 21:00 h
Viernes 27 de octubre
De 10:00 a 18:30 h
Entrada gratuita con aforo limitado