Diaris. No és el que sembla

[CAT]

Nova exposició a mestres, espai circunstancial, sota el títol de Diaris. No és el que sembla, una col·lecció d’artefactes gràfics amb aparença de diaris, que no són el que semblen.

Sota la fascinació per les peces gràfiques en format i paper de diari, aquesta exposició mostra artefactes gràfics que malgrat el seu aspecte són en realitat catàlegs d’exposicions, peces de promoció d’estudis, treballs d’estudiants, divertiments, revistes de periodicitat incerta, peces de promoció d’esdeveniments, de locals o empreses, pamflets alternatius i / o polítics …

mestres es un espai per a la promoció del disseny, la fotografia, el dibuix, l’il·lustració i cert tipus d’art, sota la coordinació de Jaume Pujagut, un dels membres del col·lectiu Grrr

Dimecres 5 de juliol
De 19:00 a 22:00 h
mestres, espai circunstancial
Passatge Maiol 10, Barcelona

Diaris_postal_web_2

 

Periódicos. No es lo que parece

[CAST]
Nueva exposición en mestres, espai circunstancial, bajo el título de Diaris. No és el que sembla, una colección de artefactos gráficos con apariencia de periódicos, que no son lo que parecen.

Bajo la fascinación por las piezas gráficas en formato y papel de periódico, esta exposición muestra artefactos gráficos que a pesar de su aspecto son en realidad catálogos de exposiciones, piezas de promoción de estudios, trabajos de estudiantes, divertimentos, revistas de periodicidad incierta, piezas de promoción de eventos de locales o empresas, panfletos alternativos y/o políticos…

mestres es un espacio para la promoción del diseño, la fotografía, el dibujo, la ilustración y cierto tipo de arte, bajo la coordinación de Jaume Pujagut, uno de los miembros del colectivo Grrr.

Miércoles 5 de julio
De 19:00 a 22:00 h
mestres, espai circunstancial
Passatge Maiol 10, Barcelona

Diaris_postal_web_3