Print for the content ‘s sake, a càrrec d’Oficina de disseny

(CAT)
Print for the content ‘s sake és un taller de 12 hores, una reflexió col·lectiva al voltant del que considerem necessari imprimir. Quins continguts poden prescindir d’un format imprès? Com poden ser formalitzats a través d’un altre mitjà de comunicació i / o entendre que hi ha certs continguts que poden ser efímers? O que simplement, no necessiten ser impresos?

Per dur a terme aquest debat, farem un exercici col·lectiu que ens servirà per fer-nos preguntes, desenvolupar un esperit crític i compartir experiències que durem a terme ocupant diversos espais del barri del Raval, a Barcelona. Per generar continguts i divulgar-los, creiem que és essencial deslligar dels espais tradicionals i comuns de treball.

Actualment, quan publicar i produir s’ha convertit en un desig, en una tendència i en un hàbit, sembla que s’ha convertit també en una necessitat. És per això que us volem convidar a redefinir, recuperar i repensar el gest d’imprimir i les principals accions que l’acompanyen: comunicar i distribuir informació. Fer accessible. I fer visible.

Material
Al taller disposarem d’una impressora, una fotocopiadora, un ordinador, paper, retoladors, etc. Per participar cal portar una càmera o un mòbil per fer fotos.

Horari
Divendres 7 de juliol, 16: 00-19: 00h
Dissabte 8 de juliol, 10: 00-19: 00h (menjarem junts)

Preu
90 €

 + Info i Inscripcions

Oficina d’disseny és un estudi de disseny gràfic creat a la tardor de 2014 per Ariadna Serrahima, Diego Bustamente i Katharina Hetzeneder.
Treballem en llibres i publicacions, projectes d’identitat, pòsters, discos, disseny web, disseny expositiu, docència i investigació. Entenem Oficina d’disseny com un espai de reflexió. El context polític i social actual determina la nostra manera de fer i de pensar. Creiem especialment en els continguts i en els processos de treball col·lectius; amb els nostres clients i amb tots aquells col·laboradors que ens envolten i ens permeten construir i enriquir el nostre treball. Per a nosaltres, dissenyar és una pràctica que no entenem sense el procés de producció. Imprimir continguts forma part del nostre dia a dia a través de la impremta l’Automàtica, on experimentem i treballem amb tipografia i impressió òfset.

taller_oficina_de_disseny

 

Print for the content’s sake, a cargo de Oficina de disseny

(CAST)
Print for the content’s sake es un taller de 12 horas, una reflexión colectiva alrededor de lo que consideramos necesario imprimir. ¿Qué contenidos pueden prescindir de un formato impreso? ¿Cómo pueden ser formalizados a través de otro medio de comunicación y/o entender que hay ciertos contenidos que pueden ser efímeros? O que simplemente, no necesitan ser impresos?

Para llevar a cabo este debate, haremos un ejercicio colectivo que nos servirá para hacernos preguntas, desarrollar un espíritu crítico y compartir experiencias que llevaremos a cabo ocupando diversos espacios del barrio del Raval, en Barcelona. Para generar contenidos y divulgarlos, creemos que es esencial desligarnos de los espacios tradicionales y comunes de trabajo.

Actualmente, cuando publicar y producir se ha convertido en un deseo, en una tendencia y en un hábito, parece que se ha convertido también en una necesidad. Es por esta razón que os queremos invitar a redefinir, recuperar y repensar el gesto de imprimir y las principales acciones que lo acompañan: comunicar y distribuir información. Hacer accesible. Y hacer visible.

Material
En el taller dispondremos de una impresora, una fotocopiadora, un ordenador, papel, rotuladores, etc. Para participar es necesario traer una cámara o un móvil para hacer fotos.

Horario:
Viernes 7 de julio, 16:00–19:00h
Sábado 8 de julio, 10:00–19:00h (comeremos juntos)

 

Precio:
90 €

+ info e Inscripciones

Oficina de disseny es un estudio de diseño gráfico creado en otoño de 2014 por Ariadna Serrahima, Diego Bustamente y Katharina Hetzeneder.
Trabajamos en libros y publicaciones, proyectos de identidad, pósters, discos, diseño web, diseño expositivo, docencia e investigación.
Entendemos Oficina de disseny como un espacio de reflexión. El contexto político y social actual determina nuestra forma de hacer y de pensar. Creemos especialmente en los contenidos y en los procesos de trabajo colectivos; con nuestros clientes y con todos aquellos colaboradores que nos rodean y nos permiten construir y enriquecer nuestro trabajo. Para nosotros, diseñar es una práctica que no entendemos sin el proceso de producción. Imprimir contenidos forma parte de nuestro día a día a través de la imprenta L’Automàtica, donde experimentamos y trabajamos con tipografía e impresión offset.