Di55eccions

[CAT]
El convidat del tercer Di55eccions serà Javier Aristu, Llicenciat en Disseny Gràfic i Màster en Identitat Corporativa i Packaging que va treballar com a dissenyador gràfic a Sostres Studio, com a director d’art en Temps BBDO i SCPF i com a director creatiu i soci en Dayax.

El 2005 va posar en marxa la seva pròpia empresa, Aristu & Co, un estudi de disseny i comunicació que treballa amb diferents clients: des de grans empreses fins a petits projectes de cinema, música o moda. A més, ha format part de la junta directiva d’ADG-FAD i imparteix amb freqüència classes de comunicació en diverses universitats. Javier ens visitarà per di55eccionar el disseny des d’una perspectiva més íntima i exhaustiva, creant un ambient distès, proper i didàctic perquè tots els assistents gaudeixin d’una gran vetllada.

Aquest cicle de conferències, comissariat per Inés Peláez i l’estudi Toormix, té com a objectiu apropar i donar veu a professionals reconeguts en l’àmbit del disseny de diferents disciplines amb el propòsit de conèixer les històries personals que han marcat la seva trajectòria, així com intentar detectar cap a on evolucionarà la indústria.

Dimecres 29 de març
A les 19:00 h
LCI Barcelona
C/Balmes, 209. Barcelona
Inscripcions

19_di55eccionsjavier

 

Di55eccions
[CAST]

El invitado del tercer Di55eccions será Javier Aristu, Licenciado en Diseño Gráfico y Máster en Identidad Corporativa y Packaging que trabajó como diseñador gráfico en Sostres Studio, como director de arte en Tiempo BBDO y SCPF y como director creativo y socio en Dayax.

En 2005 puso en marcha su propia empresa, Aristu & Co, un estudio de diseño y comunicación que trabaja con diferentes clientes: desde grandes empresas hasta pequeños proyectos de cine, música o moda. Además, ha formado parte de la junta directiva de ADG-FAD e imparte con frecuencia clases de comunicación en diversas universidades. Javier nos visitará para di55eccionar el diseño desde una perspectiva más íntima y exhaustiva, creando un ambiente distendido, cercano y didáctico para que todos los asistentes disfruten de una gran velada.

Miércoles 29 de mazo
A las 19:00 h
LCI Barcelona
C/Balmes, 209. Barcelona
Inscripciones

482_di55eccions