IV Trobada de Disseny i Cultura Digital

[CAT]
Del 14 al 16 de març, al Medialab-Prado de Madrid es celebra la quarta edició d’aquest esdeveniment que pretén crear un espai de trobada entre diferents entitats educatives, professionals, estudiants i persones interessades en el món del disseny.

El seu objectiu és fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències i afavorir el treball comú i transdisciplinar.
Un esdeveniment públic i gratuït.

Raul Goñi, membre del col·lectiu Grrr participa amb un taller sobre disseny crític per a la comunicació que es defineix així al web de l’esdeveniment:
Dissenyadors que busquen problemes. Dissenyadors crítics. Dissenyadors implicats. Dissenyadors per generar debat. Dissenyadors que escriuen. Dissenyadors amb posicionament. Dissenyadors amb missatge. Dissenyadors contemporanis.
El paper del dissenyador està en ple procés de destrucció creativa. La pràctica del disseny i la comunicació estan canviant, s’estan redefinint. Les ciutats, les institucions i les empreses necessiten un nou perfil de dissenyador que sigui capaç de qüestionar l’status quo i aportar noves mirades a la nostra vida diària. Més que respostes o solucions, el dissenyador crític fa pensar en una nova societat. El dissenyador com a catalitzador i com a agent transformador. Mitjançant l’humor, la retòrica, la provocació i la contínua invitació a la subversió, volem que aquest taller serveixi per donar veu als dissenyadors i altres perfils creatius que viuen en l’ara i somien amb implicar-se en el futur.  

Dimarts 14 març
De 10,30-14,30 h
Medialab-Prado
Plaça de les Lletres.
C / Albereda, 15, Madrid

Inscripció

Grrr_Goñi_1

IV Encuentro de Diseño y Cultura Digital

[CAST]
Del 14 al 16 de marzo, en el Medialab-Prado de Madrid se celebra la cuarta edición de este evento que pretende crear un espacio de encuentro entre distintas entidades educativas, profesionales, estudiantes y personas interesadas en el mundo del diseño. Su objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias y favorecer el trabajo común y transdisciplinar.
Un evento público y gratuito.

Raul Goñi, miembro del colectivo Grrr participa con un taller sobre diseño crítico para la comunicación que se define así en la web del evento:
Diseñadores que buscan problemas. Diseñadores críticos. Diseñadores implicados. Diseñadores para generar debate. Diseñadores que escriben. Diseñadores con posicionamiento. Diseñadores con mensaje. Diseñadores contemporáneos.
El papel del diseñador está en pleno proceso de destrucción creativa. La práctica del diseño y la comunicación están cambiando, se están redefiniendo. Las ciudades, las instituciones y las empresas necesitan un nuevo perfil de diseñador que sea capaz de cuestionar el status quo y aportar nuevas miradas a nuestra vida diaria. Más que respuestas o soluciones, el diseñador crítico hace pensar en una nueva sociedad. El diseñador como catalizador y como agente transformador. Mediante el humor, la retórica, la provocación y la continua invitación a la subversión, queremos que este taller sirva para dar voz a los diseñadores y demás perfiles creativos que viven en el ahora y sueñan con implicarse en el futuro.

Martes 14 de marzo
De 10,30 a 14,30 h
Medialab-Prado
Plaza de las Letras.
C/ Alameda, 15, Madrid

Inscripción

Grrr_Goñi_2