Tipografia global i multilingüe

[CAT]
L’assignatura Pràctiques i Territoris del Disseny Actual II, coordinada per Anna Pujadas, que pertany al Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny es presenta com un fòrum de conferències, workshops i seminaris oberts al públic.

Les ponències estaran realitzades per una selecció de creadors d’àmbits i pràctiques emergents, experts en noves tendències en els processos del disseny. S’estudiaran àmbits particulars que propicien la confluència del pensament, el coneixement científic, les propostes artístiques i les pràctiques quotidianes i s’analitzarà com aquests obliguen a revisar conceptes en el disseny i estan donant lloc a noves categories professionals.

Dins d’aquesta assignatura Andreu Balius, membre del col·lectiu Grrr, impartirà una conferència amb el títol de Tipografia global i multilingüe.

Dilluns 27 de febrer i dilluns 6 de març
De 18h a 20h
Aula 8
EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25 Barcelona
Assistència oberta

Balius_Eina

Tipografía global y multilingüe

[CAST]
La asignatura Prácticas y Territorios del Diseño Actual II, coordinada por Anna Pujadas, que pertenece al Master Universitario de Investigación en Arte y Diseño se presenta como un foro de conferencias, workshops y seminarios abiertos al público.

Las ponencias estarán realizadas por una selección de creadores de ámbitos y prácticas emergentes, expertos en nuevas tendencias en los procesos del diseño. Se estudiaran ámbitos particulares que propician la confluencia del pensamiento, el conocimiento científico, las propuestas artísticas y las prácticas cotidianas y se analizará cómo éstos obligan a revisar conceptos en el diseño y están dando lugar a nuevas categorías profesionales.

Dentro de esta asignatura Andreu Balius, miembro del colectivo Grrr, impartirá una conferencia con el título de Tipografía global y multilingüe.

Lunes 27 de febrero y Lunes 6 de marzo
De 18h a 20h
Aula 8
EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25, Barcelona
Asistencia abierta