Chill Laus 94, Jesús Morentin, BunkerType

[CAT]
En el proper Chill Laus Jesús Morentin reflexionarà sobre l’absurd i la desraó d’obstinar-se en seguir fent ús de tècniques obsoletes d’impressió a l’actualitat, per explicar-nos, a continuació, com i per què va crear BunkerType, un taller artesanal en el qual treballa usant el sistema d’impressió tradicional amb tipus mòbils de fusta i plom.

Finalment ens presentarà The New Call, l’últim projecte de BunkerType, que recull el testimoni del seu anterior acostament a HN Werkman per proposar una nova reinterpretació, més madura i personal, a una de les obres més paradigmàtiques de l’autor holandès. Una visió des de dins que ens permetrà conèixer el peculiar procés de muntatge i impressió amb antics tipus mòbils i en el qual ens parlarà dels diferents recorreguts conceptuals que vertebren les seves interpretacions.

Dissenyador gràfic vinculat des de 1996 a la docència, Jesús Morentin va iniciar al 2009 un projecte de recerca i recuperació d’antics mètodes d’impressió amb processos íntegrament manuals usant tipografies de plom i fusta i va crear el seu propi taller, BunkerType. Des de llavors camina donant-li voltes al que fa per a intentar explicar-ho als seus amics.

Això és el màxim al que ha arribat:
Què és BunkerType?
Sovint crec que ni jo mateix ho sé…
BunkerType no és una mirada al passat.
Tampoc és una impremta ni jo sóc impressor.
No pretenc recuperar cap ofici ni faig treballs d’impressió comercial.
No m’interessen la il·lustració vectorial, el treball en ordinador, ni els fotopolímers.
M’interessa el concepte, el procés i el muntatge amb tipus mòbils.
M’encanta assumir les limitacions del sistema tipogràfic tradicional.
M’emociona poder burlar les limitacions del sistema tipogràfic tradicional.
M’agrada advertir la materialitat de les lletres, sostenir-les i apreciar-les com a objectes.
No sóc impressor, simplement gaudeixo imprimint.

Dimecres 27 d’abril
A les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat.
Per reserves envia un mail a [email protected]

chill_laus_grrr_ Morentin_1_grrr

 

Chill Laus 94, Jesús Morentin, BunkerType

[CAST]
En el próximo Chill Laus Jesús Morentin reflexionará acerca de lo absurdo y la sinrazón de obstinarse en seguir usando técnicas obsoletas de impresión en la actualidad, para explicarnos, a continuación, cómo y porqué creó BunkerType, un taller artesanal en el que trabaja usando el sistema de impresión tradicional con tipos móviles de madera y plomo.

Finalmente nos presentará The New Call, el último proyecto de BunkerType, que recoge el testigo de su anterior acercamiento a HN Werkman para proponer una nueva reinterpretación, más madura y personal, a una de las obras más paradigmáticas del autor holandés. Una visión desde dentro que nos permitirá conocer el peculiar proceso de montaje e impresión con antiguos tipos móviles y en el que nos hablará de los distintos recorridos conceptuales que vertebran sus interpretaciones.

Diseñador gráfico ligado desde 1996 a la docencia, Jesús Morentin inició en 2009 un proyecto de investigación y recuperación de antiguos métodos de impresión con procesos íntegramente manuales usando tipografías de plomo y madera y creó su propio taller, BunkerType. Desde entonces anda dándole vueltas a lo que hace para intentar explicárselo a sus amigos.

Esto es lo máximo a lo que ha llegado:
¿Qué es BunkerType?
A menudo creo que ni yo mismo lo sé…
BunkerType no es una mirada al pasado.
Tampoco es una imprenta ni yo soy impresor.
No pretendo recuperar ningún oficio ni hago trabajos de impresión comercial.
No me interesan la ilustración vectorial, el trabajo en ordenador, ni los fotopolímeros.
Me interesa el concepto, el proceso y el montaje con tipos móviles.
Me encanta asumir las limitaciones del sistema tipográfico tradicional.
Me emociona poder burlar las limitaciones del sistema tipográfico tradicional.
Me gusta advertir la materialidad de las letras, sostenerlas y apreciarlas como objetos.
No soy impresor, simplemente disfruto imprimiendo.

Miércoles 27 de abril 
A las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado
Para reservas envia un mail a [email protected]

Morentin_2_grrr Morentin_3_grrr