5.000 dòlars de recompensa, beca tipogràfica

[CAT]
Per a dones que estimen la tipografia. Una beca de 5.000 dòlars a la qual només es pot aspirar pertanyent al sexe femení, aportant 3 treballs realitzats durant els estudis que poden incidir en el disseny de tipografia, el disseny gràfic o la crítica de disseny sense oblidar les aplicacions a les noves tecnologies digitals…

Una beca escolar atorgada pel Type Directors Club  i Monotype, en honor de Beatrice Warde , la primera dona a pertànyer al Type Directors Club i que durant els seus anys de treball a la Monotype Corporation va promoure l’educació tipogràfica i a través dels seus nombrosos assajos, llibres, articles i conferències va difondre el bon ús de la tipografia a tot el món.

La data límit per presentar les propostes és l’11 de febrer de 2016.
Podeu trobar la informació completa (en anglès) i descarregar la fitxa de participació a https://www.tdc.org/beatrice-warde/

Beatrice_Warde_2016_2_Grrr

5.000 dólares de recompensa, beca tipográfica

[CAST]
Para mujeres que aman la tipografía. Una beca de 5.000 dólares a la que sólo se puede aspirar perteneciendo al sexo femenino, aportando 3 trabajos realizados durante los estudios que pueden incidir en el diseño de tipografía, el diseño gráfico o la crítica de diseño sin olvidar las aplicaciones a las nuevas tecnologías digitales…
Una beca escolar otorgada por el Type Directors Club  y Monotype, en honor de Beatrice Warde , la primera mujer en pertenecer al Type Directors Club y que durante sus años de trabajo en la Monotype Corporation promovió la educación tipográfica y a través de sus numerosos ensayos, libros, artículos y conferencias difundió el buen uso de la tipografía en todo el mundo.
La fecha límite para presentar las propuestas es el 11 de febrero de 2016.
Podéis encontrar la información completa (en inglés) y descargar la ficha de participación en https://www.tdc.org/beatrice-warde/

Beatrice_Warde_2016_1_Grrr