Jornades Esdap

[CAT]

L’escola d’art i superior de disseny Pau Gargallo de Badalona celebra aquests dies unes jornades Esdap que comptaran amb la participació de Todojunto i Isidro Ferrer.

Todojunto presenta la conferència El disseny en la música, que girarà entorn de la relació entre el disseny i la música. Il·lustrat amb una sèrie de projectes realitzats per l’estudi en els últims anys i exemples externs que consideren rellevants i inspiradors com a referència històrica. Parlaran dels processos de producció gràfica per al cas específic del treball amb so.

Isidro Ferrer impartirà la conferència On habita el cap, en la qual parlarà de les coses que li agradaria que passaran, algunes de les coses que ja li han passat, les coses que mai li passaran i les coses que li passen pel cap; tot això i alguns exemples del seu treball recent en l’àmbit del disseny, la il·lustració i el producte.

Jornades Esdap
18 de desembre
De 16 a 20 h.
Nau 3 (Escorxador de Badalona)
Arquitecte Fradera, s/n
Todojunto
A les 16 h.
Isidro Ferrer
A les 18,30 h.

Isidro_Ferrer_Todojunto_

Jornadas Esdap

[CAST]
La escuela de arte y superior de diseño Pau Gargallo de Badalona celebra estos días unas jornadas Esdap que contarán con la participación de Todojunto e Isidro Ferrer.

Todojunto presenta la conferencia El diseño en la música, que girará en torno a la relación entre el diseño y la música. Ilustrado con una serie de proyectos realizados por el estudio en los últimos años y ejemplos externos que consideran relevantes e inspiradores como referencia histórica. Hablarán de los procesos de producción gráfica para el caso específico del trabajo con sonido.

Isidro Ferrer impartirá la conferencia Donde habita la cabeza, en la que hablará de las cosas que le gustaría que pasarán, algunas de las cosas que ya le han pasado, las cosas que nunca le pasarán y las cosas que le pasan por la cabeza; todo esto y algunos ejemplos de su trabajo reciente en el ámbito del diseño, la ilustración y el producto.

Jornadas Esdap
18 de diciembre
De 16 a 20 h.
Nau 3 (Escorxador de Badalona)
Arquitecte Fradera, s/n
Todojunto
A las 16 h.
Isidro Ferrer
A las 18,30 h.

Jornades Esdap