FLIA, Barcelona

(CAT)

Per tercer any la Fira del Llibre Independent Autoeditat de Barcelona surt al carrer, a l’espai públic, per reivindicar la legitimitat per crear, decidir i expressar-nos lliurement. En contra de la cultura com a mercaderia.

Amb la participació d’Adicciones porquesí, presentant Hanami, llibre de fotografies de Jordi Daví i Martí, al costat de la resta de les nostres publicacions.
Serà una de les últimes ocasions pels que vulguin aconseguir un exemplar de Cárnicas Gràfiques o de Preposicions Indecents, queden molt pocs exemplars!

Flia_3

Dissabte 3 d’octubre de 2015
Plaça Sóller, 

Al barri de la Porta, Nou Barris
A partir de les 10 del matí
Flia facebook

Flia_2

FLIA, Barcelona

(CAST)
Por tercer año la Feria del Libro Independiente Autoeditado de Barcelona sale a la calle, al espacio público, para reivindicar la legitimidad para crear, decidir y expresarnos libremente. En contra de la cultura como mercancía.

Con la participación de Adicciones porquesí, presentando Hanami, libro de fotografías de Jordi Daví i Martí, junto al resto de nuestras publicaciones.
Será una de las últimas ocasiones para los que quieran conseguir un ejemplar de Cárnicas Gráficas o de Preposiciones Indecentes, ¡quedan muy pocos ejemplares!

Flia_1
Sábado 3 de octubre de 2015
Plaza Sóller,
En el barrio de la Porta, Nou Barris
A partir de las 10 de la mañana
Flia facebook