Workshop: Audiovisuals Generatius amb Max7

El col·lectiu Booleans, en el seu afany per conèixer i difondre tot tipus de llenguatges i entorns de treball que permetin la creació audiovisual mitjançant algorismes, aquest cop ofereixen un taller introductori de MAX 7.

MAX 7 és un entorn de programació multimedial, que permet, de forma gràfica i intuïtiva, crear programes específics per la gestió del so, imatges i altres mitjans electrònics, sense necessitat de coneixements i habilitats específiques en llenguatges de programació clàssics. La versatilitat del programa ha fet que esdevingui el programari preferit per a audiovisuals generatius, performances interactives, instal·lacions multimèdia i en viu – vídeo, so…

flyer_max_cat

Dissabte 23 de maig
A partir de les 10 h del matí
Visions, Centre d’Il·lustració
C/ Igualada, 4 Barcelona
Informació i inscripcions  

Workshop: Audiovisuales Generativos con Max7

El colectivo Booleans, en su afán de conocer y difundir todo tipo de lenguajes y entornos de trabajo que permitan la creación audiovisual mediante algoritmos, propone esta vez un taller introductorio a MAX 7.

MAX 7 es un entorno de programación multimedial, que permite, de forma gráfica e intuitiva, crear programas específicos para la gestión del sonido, imágenes y otros medios electrónicos, sin necesidad de conocimientos ni habilidades específicas en lenguajes de programación clásicos. La versatilidad del programa hizo que se convirtiera en el software preferido para audiovisuales generativos, performances interactivas, instalaciones multimedia y en vivo – vídeo sonido…

flyer_max_esp

Información e inscripciones
Sábado 23 de mayo
A partir de las 10 h de la mañana
Visions, Centre d’Il·lustració
C/ Igualada, 4 Barcelona