Disseny gràfic inclusiu

Un projecte de Sonia Ciriza Labiano i Miguel Ayesa Usechi
La Incubadora del FAD
Aquest projecte d’investigació, que es va desenvolupar com a projecte final de carrera per a l’Escola d’Art i Disseny Llotja, neix com a resposta a una doble problemàtica. En primer lloc, sorgeix com a contrapunt a la severa estandardització que pateix tant l’alfabet braille en si com la pràctica totalitat de material gràfic transcrit i adaptat per a públic invident i/o amb resta visual. Aquesta excessiva homogeneïtzació, lluny d’afavorir, entorpeix la possibilitat de produir/adaptar llibres de gran format, tan presents al mercat gràfic actual. En segon lloc, es crea com a rèplica a la falta i absència de material pedagògic adaptat sobre representació gràfica i cultura visual contemporània.
Amb l’objectiu final d’abordar aquesta doble problemàtica -i després d’una exhaustiva fase de recopilació de documentació- es va dissenyar un laboratori experimental on, mitjançant una sèrie d’experiments de caràcter multidisciplinari, es van desenvolupar diverses tècniques de producció de braille. La col·lecció de materials de suport resultant es va testar finalment en un estudi de recepció amb usuaris potencials, on Xabier Armendáriz Arraiza els va testar i va qualificar. La col·lecció de materials que aquí es presenta és fruit dels resultats obtinguts en aquests processos.
Manual de Tiflografía
Un compendi de dades obtingudes en una de les fases més interessants i innovadores de tota la investigació. L’objectiu d’aquest Manual és exposar la problemàtica causada per l’estricta normativa del sistema braille i considerar possibles evolucions estètiques d’aquest alfabet.
En primer lloc, el Manual introdueix el concepte de tiflografía, descriu la metodologia utilitzada i el procediment seguit i presenta als agents que van prendre part en el procés. Seguidament, s’exposen els paràmetres oficials de braille -creats per la Comissió Braille Espanyola- i s’inclouen referències a les escasses tiflografías existents, per després presentar el catàleg final de tiflografías creades en el laboratori experimental. Aquestes tiflografías van acompanyades de les seves anàlogues en tinta i inclouen pertinents quadres d’anàlisis, conclosos i extrets de l’esmentat estudi de recepció.
El potencial d’aquest Manual traspassa les fronteres del Disseny Inclusiu, doncs les *tiflografías aquí presentades podrien resultar igualment útils per al desenvolupament de futures aplicacions destinades al públic invident. Així, podrien introduir-se millores pel que fa a la jerarquització de continguts i fins i tot es podria abordar l’adaptació de llibres de gran format vinculats al disseny o a l’art. En conclusió, aquest Manual no es tracta sinó d’una trucada a l’acció perquè dissenyadors interessats en el braille i la inclusió participin de manera activa en la creació i producció de nous estils tiflográficos.
La representació. Exemples gràfics adaptats
Aquesta col·lecció podria definir-se com una guia amb finalitats pedagògiques i inclusius. Aquest mostrari -els fonaments del qual de base han estat extrets del capítol del lliuro “Introducció a la Teoria de la Imatge” de Justo Villafañe- es compon de cinc volums totalment inclusius, que adapten exemples il·lustrats i serveixen per explicar complicades convencions sobre representació gràfica.
Els cinc volums, il·lustrats en relleu, vénen acompanyats de dos Cd audiodescritos que introdueixen la teoria i els conceptes exposats en el llibre de *Villafañe. La col·lecció es divideix en dos grans blocs: mentre el primer estableix l’alfabet de la imatge i inclou elements morfològics, dinàmics i escalessis, el segon se centra en la síntesi icònica i en la composició de la imatge. Aquesta col·lecció neix com a resposta al buit existent quant al material adaptat per a deficients visuals en l’àmbit de la representació gràfica. En aquest cas, el catàleg està concebut principalment per a un públic invident i/o amb resta visual, doncs l’ensinistrament primerenc del tacte és essencial per a les persones amb baixa visió. Els materials adaptats, particularment les il·lustracions que contenen dimensions visuals i tàctils, exerceixen un paper fonamental en el desenvolupament de la percepció óptica, possibilitant un posterior accés a materials tàctils més complexos.

Innauguració el 20 de desembre del 2011 a les 19.30 hores.
La Cripta del FAD, Plaça dels Angels
Fins el 12 de gener de 2012