Des del Bloc

Ignasi Blanch presenta a Jan Barceló
L’il·lustrador Ignasi Blanch dibuixa en un bloc de paper. Un bloc enquadernat amb tapes de cartró, cosit i amb les guardes estampades. En la mostra Des del Bloc, presenta a Jan Barceló, un jove il·lustrador que també fa servir blocs de paper, que estima els llibres i que es dedica a l’enquadernació.

El ilustrador Ignasi Blanch dibuja en un bloc de papel. Un bloc encuadernado con tapas de cartón, cosido y con las guardas estampadas. En la muestra Des del Bloc, presenta a Jan Barceló, un joven ilustrador que también usa blocs de papel, que cuida los libros y que se dedica a la encuadernación.

Espai Proa. Roselló 212 (Barcelona)
Inauguració 1 de desembre a les 19 hores.
Fins el 14 de gener de 2012
www.ignasiblanch.cat
janbarcelo.blogspot.com
des-delbloc.blogspot.com