• Sebas

    És molt bo. Els seus «paper-cuts» de personatges populars van inspirar la portada de cert artefacte gràfic titulat «.jpg»