• Sebas

    És molt bo. Els seus “paper-cuts” de personatges populars van inspirar la portada de cert artefacte gràfic titulat “.jpg”